';

VI ÄR MYSEC SWEDEN

Din säkerhetsleverantör med kunnig, motiverad och serviceinriktad personal.

Mysec Sweden AB säljer, installerar, utför service, supportar och underhåller inbrottslarm, brandlarm och CCTV. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV(kameraövervakning), SSF 1061. Vi ansluter alla våra larmanläggningar till MYSEC Larmportal. Mysec har under 2019 förvärvat företaget Larmator AB som nu är helt integrerat med Mysec. Stefan Spennare med personal jobbar kvar och levererar larm och säkerhetsanläggningar med samma höga kvalitet som tidigare.

MYSEC Larmportal

En molnbaserad larmportal där behörig användare (du) hanterar och administrerar larm och händelser till dina larm- och säkerhetssystem. Inloggningen är säkrad på samma sätt som bankernas inloggning…

… läs mer

MYSEC Larmförmedling

Är en larmförmedlingstjänst med anslutning och inloggning till MYSEC larmportal och anslutning till larmcentraler som kan ingå i larmförmedlingstjänsten. Tjänsten är för bl.a. företag, privatpersoner, butikskedjor…

… läs mer

Service/Underhåll

Som ISO certifierad anläggarfirma och en egen ambition att alltid vara på topp är service och underhåll en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi har regelverk att följa med…

… läs mer

Jour

Vår tekniska personal ingår i ett rullande beredskapsschema vilket innebär att våra kunder alltid, dygnet runt, året runt har direktkontakt med en kunnig tekniker. Beredskap och tillgång…

… läs mer

Inbrottslarm

Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1-3. Vi har stor erfarenhet, rutinerad personal och arbetar med marknadens bästa produkter… 

… läs mer

Lås

Lås och låsarbeten uppkommer nästan alltid då vi arbetar med passersystem och inbrottslarm. Våra projektörer har stor kunskap i lås och våra tekniker har stor kunskap kring lås och…

… läs mer

Brandlarm

Mysec är av SBF certifierad anläggarfirma för automatiska Brandlarm och utrymningslarm, det innebär att vi följer regelverken SBF 110 och rekommendationer …

… läs mer

Personlarm

Vi har tagit fram ett eget koncept för personlarm i smartphones – Mysec personlarm. Personlarmet kan vara för den som är sjuk och beroende av snabb kontakt, är i nöd och…

… läs mer

CCTV

Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma för CCTV (kameraövervakning). En certifierad installatör är till för att ge slutkunder och kravställare förutsättningar till…

… läs mer

Mysec Sweden

Mysec Sweden AB är din säkerhetspartner med erfaren personal som blandar erfarenhet med nytänkande. Vi har ett väl genomarbetat ledningssystem för kvalitets- miljö och arbetsmiljö som omfattar hela vår verksamhet. Systemet uppfyller kraven för ISO 9001:2 008, ISO 14001:2 004 samt OHSAS 18001:2 007.

Vår kompetens

Vi har behöriga ingenjörer för brandlarm SBF 1007:2, inbrottslarm SSF 1016, och CCTV SSF 1069. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för kameraövervakning SSF 1061.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att leverera förtroende, långsiktighet och erbjuda effektiva, moderna behovsanpassade IT-säkerhetstjänster med tekniken i centrum.

Vår vision

Vår vision är att leverera högsta kvalitet på allt vi gör, lämna bästa service och kostnadseffektiva säkerhetslösningar. Vi ska utveckla och implementera IT inom säkerhet och vara ledande på helautomatiserad larmkommunikation!