';

OM MYSEC KAMERABEVAKNING

Mysec Sweden AB är certifierad anläggarfirma för CCTV (Kamerabevakning) enl. regelverket från Svenska stöldskyddsföreningen, SSF 1069.

CCTV, eller kameraövervakning, bör alltid anpassas efter anläggningens eller fastighetens specifika förutsättningar. Mysec installerar kameraövervakningssystem från den mindre anläggningen med 1-4 kameror, till anläggningar med obegränsat antal kameror. Till samtliga installationer finns möjlighet till lagring och inspelning.
För kameraövervakning är vi certifierade av SSF, och som certifierad installatör garanterar vi att vi lever upp till givna branchstandarder och våra kunders krav på bra kvalitet.