';

OM MYSEC BRANDLARM

Mysec är av SBF certifierad anläggarfirma för automatiska Brandlarm och utrymningslarm, det innebär att vi följer regelverken SBF 110 och rekommendationer utrymningslarm 2003 och får ansluta brandlarmsinstallationer till SOS med åtgärd från brandförsvaret.

En brandlarmanläggning ska upptäcka begynnande brand, så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtas samt att andra brand skyddande system i byggnaden kan aktiveras i ett tidigt skede.

Vi ansluter parallellt med SOS våra brandlarmsinstallationer till MYSEC larmportal för egna val av larmmottagare.

I en larmorganisation för brandlarm är anslutningen till MYSEC larmportal ett ovärderligt hjälpmedel, då larmhändelser i klartext visas direkt i vald mobiltelefon. Åtgärd kan direkt sättas in innan larm förmedlas till SOS och brandförsvar.