';
NYHETER

Vad händer på Mysec

Mysec förvärvar Larmator

2019-06-05 14:30 TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag Mysec ingått avtal om att förvärva Larmator. Larmator konsolideras i koncernen från och med juni. Larmator är en lönsam och kvalitetsmässigt kompetent

Continue
Vi utökar och nyanställer..

En mycket erfaren och kompetent projektledare som kommer hålla i vårt SISAB projekt. Det är ingen mindre än Robert Nolerstedt, som närmast kommer från Schneider där han jobbat med försäljning

Continue
Liten informativ kortfilm på vårt nya ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB/SISAB

Continue
ISO 9001(kvalitet) och 14001(miljö)

Mysec har av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering(SBSC) nyligen haft insyn och med beröm godkänt klarat kraven för nya ISO Normen 9001, 14001:2015

Continue
Fortsatt högsta kreditvärdighet AAA

Ordning i finanserna ger högsta kreditvärderingsbetyg. AAA från Bisnode!

Continue
Bra Jobbat Mysec! Bokslutet per 2018-04-30 är ute och vi ökade både omsättning och vinst för 9e året i rad.

Omsättning 33,5 MSEK och 5,1 MSEK i EBITA.

Continue
Nya Medarbetare

Grattis Mysec! Vi har utökat vår personalstyrka. Det är en mycket erfaren tekniker i Michael Johansson som närmast kommer från FC Alarmteknik och en minst lika erfaren säljare i Clas

Continue
Mysec får nya aktieägare i TC Connect AB

TC Connect tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Mysec Sweden AB – ett av Stockholms ledande privata säkerhetsbolag TC Connect har tecknat ett principavtal om att förvärva Mysec Sweden AB, affären

Continue
ICA e-handelslager i Jordbro

Mysec får fortsatt förtroende att leverera säkerhet till ICA. Nu är det nya e-handelslagret i Jordbro som står på tur. Mysec kommer leverera ett större integrerat säkerhetssystem anslutet till bl.a.

Continue