';

Nytt brandlarm på Hotell Therminus i Stockholm