';

OM MYSEC PERSONLARM

Mysec personlarm är unikt i sitt slag. Vi har två varianter av mobila personlarm!

  • Mysec Personlarm är en applikation som integreras i din smartphone! Den här typen av personlarm är för dig som inte har krav att skicka larm dolt eller skicka larm direkt, men kan vara för dig som är i behov av snabb kontakt, är sjuk eller i nöd och behöver snabb hjälp.

  • Mysec Personlarm, SRT 306 är en separat larmenhet som du bär med dig. Den här typen av larmenhet kan vara för dig med en direkt hotbild och behöver skicka iväg ett larm snabbt och utan att det syns. Sändaren har speciellt utvecklats för att vara portabel, stöttålig och är vattentät.
    Klicka här för en presentation av Mysec Personlarm, SRT 306 som PDF

För bägge typerna av personlarm, applikationen Mysec Personlarm och SRT 306 är larmsändningen lika. Samma sak händer då larm skickas och alla larm hanteras i Mysec Larmportal. I ett  Larmmedelande får larmmottagaren positionering via Google Maps, samt uppgifter på vem som skickat larm och när. Du väljer larmmottagare, typ av larm och när larm skall sändas i Mysec larmportal. Bägge typerna kan vid behov tas emot av oberoende larmcentral för extern åtgärd.

MYSEC PERSONLARM I DIN SMARTPHONE

”Utifrån Mysecs webbaserade plattform MCS har ett modernt, mobilt, användarvänligt och funktionellt personlarm utvecklats för smartphones, till gagn för den moderna människan”. - Årets säkerhetslösning 2012/Security Awards

Skicka larm

Larm sänds genom att hålla larmknappen intryckt i 3 sekunder.

Hantera larm

Larm hanteras i MYSEC larmportal, där du även administrerar användare och gör dina val av larmkontakter.

Sms och/eller e-post.

Larm till valda larmkontakter skickas som sms och/eller e-post.

Larmkontakten meddelas

Larmkontakten får ett sms och/eller e-post med information om vem som skickat larm, med telefonnummer, klartextmeddelande och aktuell larmposition.

Schemahantering

Du kan hantera flera meddelanden som du schemalägger i en kalenderfunktion.

Sökfunktion

Ställ in tid för positionsrapporteringsintervall till MYSEC Larmportal.

Larmmedelande

Med larmmeddelandet får larmmottagaren positionering via Google Maps.

Timer & Tyst uppringning