';

Svensk Bevakningstjänst beställer brandning av personlarmsapp i smartphone!