';

VI ÄR MYSEC SWEDEN

Din säkerhetsinstallatör med serviceinriktad personal som blandar erfarenhet med nytänkande.

INBROTTSLARM

Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1-3. Vi har stor erfarenhet, rutinerad personal och arbetar med marknadens bästa produkter.

Vi gör allt från den lilla anläggningen i din bostad till den stora helintegrerade anläggningen i en kommun med larm, brandvarning, passersystem och CCTV.

Vi ansluter alla våra inbrottslarmsinstallationer till MYSEC larmportal, för full kontroll och möjligheten att skicka larmhändelser till valfria mottagare.

BRANDLARM

Mysec är av SBF certifierad anläggarfirma för automatiska Brandlarm och utrymningslarm, det innebär att vi följer regelverken SBF 110 och rekommendationer utrymningslarm 2003 och får ansluta brandlarmsinstallationer till SOS med åtgärd från brandförsvaret.

En brandlarmanläggning ska upptäcka begynnande brand, så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtas samt att andra brand skyddande system i byggnaden kan aktiveras i ett tidigt skede.

Vi ansluter parallellt med SOS våra brandlarmsinstallationer till MYSEC larmportal för egna val av larmmottagare.

I en larmorganisation för brandlarm är anslutningen till MYSEC larmportal ett ovärderligt hjälpmedel, då larmhändelser i klartext visas direkt i vald mobiltelefon. Åtgärd kan direkt sättas in innan larm förmedlas till SOS och brandförsvar.

CCTV

Mysec är av SSF certifierad anläggarfirma för CCTV(kameraövervakning). En certifierad installatör är till för att ge slutkunder och kravställare förutsättningar till en kameraövervakningsanläggning som motsvarar de krav och specifikationer som ställs på anläggningen.

Vi installerar kamerabevakning till den lilla anläggningen med 1-4 kameror med möjlighet till lagring och inspelning med direkt åtkomst från smartphone, dator och/eller surfplatta likväl som till den stora anläggningen med obegränsat antal kameror direktkopplade till larmcentral.

Då kameraövervakningssystem är komplexa rekommenderas att de projekteras, installeras och servas av certifierad anläggarfirma med certifierade behöriga ingenjörer utbildade för uppgiften.

PERSONLARM

Vi har tagit fram ett eget koncept för personlarm i smartphones. Mysec personlarm.

Personlarmet kan vara för den som är sjuk och beroende av snabb kontakt, är i nöd och behöver snabb hjälp, är under hot och behöver direktkontakt, eller enbart för nära och kära som vill veta var du är.

Ladda ner applikationen gratis från Appstore (iPhone) eller Google play (Android). Betalning och registrering av tjänsten sker från www.mysec.se under registrering.

LÅS

Lås och låsarbeten uppkommer nästan alltid då vi arbetar med passersystem och inbrottslarm.

Våra projektörer har stor kunskap i lås och våra tekniker har stor kunskap kring lås och låsarbeten.

Behöver vi ytterligare support och hjälp inom lås samarbetar vi med vår partner, Kungslås AB, som är en ASSA servicestation med licens i de flesta fabrikat.

Kungslås AB är en auktoriserad låssmed och medlem i SLR, Svenska låssmeders riksförbund.

MYSEC LARMPORTAL

Är en molnbaserad larmportal där behörig användare(du) hanterar och administrerar larm och händelser till dina larm- och säkerhetssystem.

Inloggningen är säkrad på samma sätt som bankernas inloggning.

I portalen väljer du vart larm skall skickas och vilka larm och larmhändelser som skall skickas. Larm skickas som sms/e-post. Här skapas tidsscheman, användarbehörigheter och kontrolljournaler.

Anläggningsdokumentation och egenkontroller lagras och kan enkelt tas fram för kontroll och uppdateringar.

Här finns loggen och lagrade logghändelser som på ett enkelt kan väljas och skrivas ut i Word eller PDF.

Du loggar in via www.mysec.se anger dina användaruppgifter och lösenord.

Portalen är utvecklad för att kunna replikeras och brandas av återförsäljare, vilket innebär att ÅF får ett eget administrations-gränssnitt med egen logo och anpassning till sitt företag/organisation i MYSEC larmportal.

MYSEC LARMFÖRMEDLING

Är en larmförmedlingstjänst med anslutning och inloggning till MYSEC larmportal och anslutning till larmcentraler som kan ingå i larmförmedlingstjänsten.

Tjänsten är bl.a. för företag, privatpersoner, butikskedjor, organisationer, kommuner, som själva vill kunna administrera sina larmmottagare, addera till/frånslagskontroller, lägga upp driftlarmer, välja klartexter till sina larm och alltid ha kontroll på sin larmcentral och vaktbolag.

SERVICE & UNDERHÅLL

Som ISO certifierad anläggarfirma och en egen ambition att alltid vara på topp är service och underhåll en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi har regelverk att följa med inställesetider som måste hållas, samt att en kund som har problem alltid måste få bästa service.

Vi har som målsättning att teckna service- och underhållsavtal med alla våra kunder där vi garanterar en kort inställesetid med rätt serviceåtgärd. I avtalet ingår underhållsbesiktning där vi går igenom anläggningen, åtgärdar uppkomna fel, testar mot larmcentralen, kommer med förslag på förbättringsåtgärder och utbildar om det behövs. Serviceprotokoll upprättas och överlämnas.

JOUR

Vår tekniska personal ingår i ett rullande beredskapsschema vilket innebär att våra kunder alltid, dygnet runt, året runt har direktkontakt med en kunnig tekniker.

Beredskap och tillgång till tekniker under icke kontorstid vardagar mellan 17.00-07.00 samt helger finns på telefon 08-7754260